Steun het Leontienhuis, kom in actie!

Het Leontienhuis is grotendeels afhankelijk van donateurs die ons een warm hart toe dragen. Zonder deze gulle mensen en bedrijven kunnen we simpelweg niet bestaan. Bij het Leontienhuis pakken we de eetstoornisproblematiek in Nederland aan, door mensen met een eetstoornis en hun naasten te coachen naar herstel. Dat is keihard nodig, want wist je dat een eetstoornis de meest dodelijke psychische stoornis is? Om al die meiden, vrouwen, jongens en mannen in Nederland met deze heftige ziekte te coachen naar herstel, hebben we jouw steun nodig. Help je mee?

Lees meer Lees minder

De motivatie van Merius Hypotheken

13-07-2021 | 08:42

Merius Hypotheken bestaat in september 2021 vijf jaar. Een mooie aanleiding om mee te doen aan de Leontienhuis Charity Ride voor bedrijven. Rodney Schaap, Supply Chain Management at CMIS Group, vertelt: “We zijn groot geworden door samen te werken, zowel binnen als buiten onze organisatie. Want samen staan we sterker en komen we verder. Dit motto helpt onze medewerkers om, samen met gewaarde relaties, de Charity Ride te trotseren en zo het Leontienhuis te helpen.”

Maar waarom specifiek het Leontienhuis en niet een ander evenement of goed doel? “Deze stichting doet zoveel mooie en goede dingen voor mensen met een eetstoornis. Ervaringsdeskundigen die begrijpen wat er in het hoofd omgaat van iemand die eetstoornis heeft, zijn enorm belangrijk in het herstel van patiënten. Met onze steun hopen we het leven van patiënten en hun omgeving een stukje mooier te maken.”

Lees meer | Bekijk alle